Dialoogcafé landbouw


dinsdag, 10 oktober, 2017

Land- en tuinbouw zorgen voor economische groei in onze gemeente. Waar we ons ook door Anzegem begeven, we zien melkveehouders, telers en landbouwers bedrijvig op erven, op akkers en langs onze wegen. De landbouw staat niet enkel in voor lekker en gezond eten, ze zorgen ook voor werkgelegenheid en open ruimte! De landbouw krijgt onze steun. Daarom hielden we op 24 oktober een dialoogcafé.

Alle landbouwers kregen de unieke gelegenheid om in dialoog te gaan met gedeputeerde Bart Naeyaert. Hij luisterde naar de bezorgdheden en bood een antwoord op vragen. Bart Naeyaert is sedert 2006 gedeputeerde voor Landbouw bij de Provincie West-Vlaanderen. Hij is opgegroeid in een landbouwersgezin met vier kinderen. Zijn zus runt een tuinbouwbedrijf met groentewinkel en zijn broer een landbouwbedrijf. Hij is dus zeer sterk verbonden met de landbouw en weet als geen ander wat de knelpunten zijn:

>> Ook geconfronteerd met bodemerosie en modderoverlast? Een erosiebestrijdingsplan waarin de knelpunten en mogelijke maatregelen worden aangeduid moet hierop een antwoord bieden. Dit moet geïntegreerd en met diverse partners aangepakt worden.
>> Hoe gaat de gemeente om met waterbeheersing (gecontroleerd overstromingsgebied, extra bufferende maatregelen en een spaarbekken bij waterschaarste)?
>> Wat kan Inagro voor een landbouwer in Anzegem betekenen? De gemeente werkt nauw samen met deze vzw, die nog meer dan vroeger ten dienste staat van de land- en tuinbouwers.
>> Welke subsidies biedt de gemeente en wat zijn de juridische knelpunten? Wat zijn de mogelijkheden, de voordelen en de timing van de milieuvergunningen en omgevingsvergunningen voor de landbouw?